Modify PZEM004T V.3 กับ Tuya Wi-Fi Smart Switch เพื่อใช้ Monitor การใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วย Home-Assistant

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอคลิปวีดิโอ การ Modify PZEM004T V.3 กับ Tuya Wi-Fi Smart Switch เพื่อใช้ Monitor การใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ภายในบ้านไปยัง Home-Assistant Server ซึ่งสามารถวัดค่าต่างๆของไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ของบ้านเราได้หลายๆค่าด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเป็น ,Volt ,Current , Watt ,Power Factor เป็นต้นครับ โดยท่านสามารถนำค่าเหล่านี้ไป Adap ใช้งานได้ครับ อย่างเช่นนำมาคำนวนค่าใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เป็นต้นครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ เชิญรับชมครับ

Sample Code on sensors.yaml or configuration.yaml

– platform: mqtt
name: “Voltage”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Voltage}}”
unit_of_measurement: “V”
– platform: mqtt
name: “Current”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Current}}”
unit_of_measurement: “A”
– platform: mqtt
name: “Power”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Power}}”
unit_of_measurement: “W”
– platform: mqtt
name: “Power Factor”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Factor}}”
unit_of_measurement: “”
– platform: mqtt
name: “Energy Today”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Today}}”
unit_of_measurement: “kWh”
– platform: mqtt
name: “Energy Yesterday”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Yesterday}}”
unit_of_measurement: “kWh”
– platform: mqtt
name: “Energy Total”
state_topic: “tele/tasmota_97DA7D/SENSOR”
value_template: “{{ value_json[‘ENERGY’].Total}}”
unit_of_measurement: “kWh”

PZEM004T Tasmota Page
https://tasmota.github.io/docs/PZEM-0XX/

PZEM004T Product
https://shopee.co.th/search?keyword=pzem004t

 212 total views