สร้างเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ด้วย PMS5003 และ Sonoff Wi-Fi Smart Switch

สวัสดีทุกท่านครับ สำหรับในวันนี้ผมจะขอนำเสนอ การสร้างเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ด้วย PMS5003 และ Sonoff Wi-Fi Smart Switch เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่คุณภาพอากาศมีแต่จะแย่ลงทุกวัน ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานต่อได้ในระบบ Automation ครับ อย่างเช่นสั่งให้เปิดเครื่องฟอกอากาศในบ้าน เมื่อคุณภาพอากาศไม่ดีเป็นต้นครับ เหมาะสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้ต่างๆครับ ผิดตกตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ เชิญรับชมครับ

ESPHome Flasher Program – https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases

ESPHome PMS5003 – https://esphome.io/components/sensor/pmsx003.html?highlight=5003

Sample Code (ตรวจสอบวรรคตอนของ Code ตามในคลิปด้วยนะครับ)

esphome:
name: airqutiy
platform: ESP8266
board: nodemcuv2

wifi:
ssid: “YOUR WI-FI SSID”
password: “YOUR WI-FI Password”

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: “Airqutiy Fallback Hotspot”
password: “12345678”

captive_portal:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:

uart:
rx_pin: GPIO2
baud_rate: 9600

sensor:
– platform: dht
pin: GPIO0
temperature:
name: “Living Room Temperature”
humidity:
name: “Living Room Humidity”
update_interval: 60s

– platform: pmsx003
type: PMSX003
pm_1_0:
name: “PM1.0 < 1.0µm”
pm_2_5:
name: “PM2.5 < 2.5µm”
pm_10_0:
name: “PM10.0 < 10.0µm”

 138 total views